Perdangų išformavimas

Perdangą galima išformuoti tada, kai betonas, paklotas statybvietėje, pasiekia tokį stiprumą, kuris jau yra mažiausiai 80 proc. to stiprumo, kurio siekiama. Tokį stiprumą pasiekia betonas, pagamintas 32,5 portlandcemenčio pagrindu, subrendęs vidutinėje +10° C temperatūroje mažiausiai per 14 dienų. Jeigu vidutinė temperatūra, kurioje brandinamas betonas, yra +5°C, laikas pailgėja mažiausiai iki 28 dienų.

Išformuojant perdangas pašalinamos montažinės atramos iš vainikų, skirstomųjų briaunų, briaunų po skiriamosiomis pertvaromis, lygiagrečiomis sijoms, bei kitų perdangos elementų, padarytų iš betono, pakloto statybvietėje, apkalos. Išformuojant perdangą reikia žiūrėti, kad nebūtų pažeisti atskiri perdangos fragmentai, ypač tuščiaviduriai perdangų blokeliai.